Inleiding

Morse training !!!


Elektriciteit
Gelijkstroom ( DC )
Spanning (U) en stroom (I)
Gevolgen van stroom
Weerstand
Soortelijke weerstand
Wet van Ohm
R in serie
R in parallel
Voedingsbronnen
Vermogen
Het Joule-effect
Schakelen van bronnen
Werken met R
Theorema van Thevenin
Theorema van Norton
De brugschakeling
Shunts
Magnetisme
Elektromagnetisme
De condensator
Meten van I en U


Wisselstroom ( AC )


Definitie
Frequentie-Periode-Pulsatie
Effectieve waarde
Faseverschuiving
Weerstand en ~
Capacitieve reactantie
Inductieve reactantie
Impedantie
Serieschakeling
Parallelschakeling
Universele notatie
Resonantie
Resonantiefrequentie en Q-factor
Vermogen bij ~
Niet-sinusoidale signalen
Transformator

Componenten

Halfgeleiders


Dioden
Bipolaire transistors
Instelling
PNP-transistors
De versterker
Basisschakelingen
Instellingsklassen
Diacs, Triacs, Thyristors
FET
Operationele versterkersDigitale logica


Booleaanse logica
TTL/CMOS
Sequentiële logicaElektronenbuizen

Principe
Buizen als versterkers


Radio-elektriciteit

Grondbeginselen


De decibel dB
Verzwakkers
Filterschakelingen: HD-LD-BP
RC- & RL-filters
Vervorming
Oscillatoren
Kristallen in oscillatoren en filters
Menging en vermenigvuldiging
Modulatie en demodulatie
Ontvangers
Zenders
Ruis
Convertors


Voedingen


Gelijkrichters
Filters
Stabilisators

Meten

Instrumenten


Universeelmeters
Meetbruggen
Oscilloscoop
HF/LF signaalgenerators
Frequentiemeters
Wattmeter
Milliwattmeter
SWR-meter
Grid-dip meter
Golfmeter
Kunstantenne of 'dummy load'
Veldsterktemeter
Spectrumanalyser
Transistormeter
Capaciteitsmeter

Antennes - voedingslijnen

Basisbegrippen


De voedingslijn
SWR
Parallelle lijn
Eigenschappen van een kwartgolf
De dipool of halve golf
Draadantennes
Antennes met winst
Magnetische loopantenne
Parabool antenne
Koppeling en balun
Koppelen V/UHF
Polarisatie

Propagatie

Principes

Eigenschappen
Omgeving
Propagatie op HF
Propagatie op V/UHF
EME-MS-Aurora


teller