Samenvatting van de leerstof voor het

examen van radio-amateur
redbox.gif (41 octets)

Welkom op deze bladzijden !

Je bent blijkbaar geïnteresseerd in techniek en meer in het bijzonder in het radio-amateurisme. Zoals bekend organiseert RCL "Radio Club Leuven" regelmatig cursussen. Het doel is om de kandidaten klaar te stomen voor het wettelijk examen dat het BIPT afneemt.

Voor bijkomende informatie over RCL, BIPT, reglementen enz... bezoek onze URL : http://www.radioclubleuven.be/

Het waarom:

Heel wat mensen bezitten van uit hun professionele achtergrond reeds enige basiskennis, maar dikwijls ligt daar wat stof op. Anderen moeten vanaf nul beginnen. Daarom vertrekken we in deze cursus van het laagste niveau "basis kennis". Wie dat wenst kan later de stof grondiger uitwerken. Andere clubleden kunnen hierbij helpen. In elk geval moet je in eerste instantie deze "basis kennis" doorgenomen hebben om aan de bijzonder leerrijke hobby van "radio-amateur" te kunnen deelnemen. Let wel: luisteramateurs zijn zeker NIET MINDER amateur maar benaderen het gebeuren vanuit een andere hoek.
Onze werkmethode: Hoe gaan we te werk ?
Onze aanpak bestaat erin om de stof op een praktische manier te benaderen. Wanneer het kàn, wordt gebruik gemaakt van vergelijkingen met meer bekende fenomenen. De onvermijdelijke formules en wat rekenwerk komen zeker ook aan bod.

Door het aanklikken van gelijk welk hoofdstuk kan je zelf vrij onderwerpen kiezen. Dit is misschien een goede werkwijze voor diegenen die hun kennis vooral wat willen opfrissen. Anderen doen er goed aan om systematisch van voor af aan de leerstof door te nemen om zo op eigen tempo de eindstreep te halen.

In enkele hoofdstukken bestaat de mogelijkheid om werkbladen te "downloaden". Daarmee kan je direct de opgedane kennis toetsen.

Deze bladzijden:

Deze cursus onder HTLM-vorm is bestemd voor iedereen. Toch zouden we verheugd zijn om kandidaten radio-amateurs in onze vereniging en ons clublokaal te verwelkomen.

We hebben niet de pretentie te stellen dat deze site volledig is. Daarom raden we aan om aanvullend de "echte cursus" te volgen in onze lokalen. Uit ervaring weten we dat de volhouder doorgaans zijn doel bereikt.

Terug naar RCL Home page.
Bewerking : ON4AWN, Herman Van Meerbeeck