Golfmeter door absorptie


redbox.gif (41 octets)

Met de huidige stand van de technologie is dit meetprincipe wat naar het minder bekende vergleden. Eertijds was dit HET toestel in elke shack aanwezig.
Principe :

Een eenvoudige kring type LC met in serie een lampje is toch werkelijk de eenvoud zelf.
Als U ongeveer weet op welke band Uw zender verondersteld wordt uit te stralen dan kan U met dit eenvoudig opzet wel wat aan de weet komen over Uw signaal. Het schema ziet U hiernaast. Het moet duidelijk zijn dat het branden van het lampje gebeurt met een deel van wat de zender uitstraald. Een minimaal vermogen is aangewezen.

ond1.gif (1364 octets)

We belanden hier is het deel experimenten. Plaats een zo klein mogelijk vermogen absorberend lampje in de kring zoals getekend. (vb 4,5V en 100 mA)
Bij ongeveer correcte afstemming zal het lampje gaan oplichten. Door de afstand tot de straler (antenne) te gaan beïnvloeden kunnen we het meten verbeteren (preciser maken).
Als U tot dit experimenteren zou overgaan kan het voorkomen dat de zone van oplichten te klein en daardoor moeilijk merkbaar wordt. Een klein regelbaar condensator in parallel over de bestaande zal het regelen vereenvoudigen. (een fijnregeling dus)
Om meer dan één frequentieband te dekken zullen we meer dan één spoel grootte moeten gebruiken. Spoelen moeten dus vervangbaar gemonteerd worden. (Wat handigheid van U zelf vereist).
Een duidelijke verbetering is om het lampje te vervangen door een goedkoop draaispoel meter na een eenvoudige detectie van het RF. Alzo was het mij mogelijk om relatieve veldsterkte meting te doen. (proberen ...)  
Een zeer kort maar belangrijk hoofdstuk hebben we hier. Dit principe zal U meer dan eens in andere hoofdstukken nog tegen komen....