Veldsterkte meting


redbox.gif (41 octets)

Laten we ook hier duidelijk zijn. Commerciële of professionele toestellen liggen bijna zeker buiten de financiële draagkracht van zowat iedere amateur. Anderzijds zal de kennis van een veldsterkte indicatie "à la amateur" voor ons voldoende zijn. Enige kennis van wat een veldsterkte meter is en doet kan ons helpen met beperkte middelen toch wat op dit vlak te ondernemen.
Hoeveel ⛤ μVolt per meter we nu juist op een bepaalde plaats hebben van ons uitgestraald RF zal niet zo belangrijk zijn dan de wetenschap dat één model van antenne op een bepaalde plaats meer of minder veldsterkte produceert dan een andere. U voelt het, in dit geval zijn gekalibreerde antennes, versterkers, filters ..,enz... niet noodzakelijk.
Dus, een uitgebreid veld voor experimenten is de positieve kant van dit verhaal.

Om U te verlekkeren : hiernaast (in het klein - modest) een foto van een echte veldsterkte meter.

Een voorbeeld van WA4DXP :

Zie hierboven een voorbeeld à la amateur:
 • Aan de ingang sluit men een antenne aan (geen gekalibreerde antenne zoals bij een "real" veldsterkte meter) welke over de spoel van 10 mH een ontvangst oplevert. Deze spoel biedt een hoger reactantie van bv: (62 kΩ bij 1 MHz, 6 MΩ bij 100 MHz). Het te meten HF verschijnt aan de diode van het type geschikt voor dit werk.
 • De diode diode 1N34 zorgt voor de gelijkrichting. De in gebruik zijnde een "germanium" diode waarvan we weten dat er een zeer kleine drempel waarde in geleid richting hebben. De integratie door de condensator van 1,5 nF zorgt voor een gelijkspanning ter sturing van de transistor.
 • Om de meter te laten aanduiden moet het gemeten signaal van voldoende niveau zijn. Het moet versterkt worden.
  Een set van twee PNP transistoren neemt deze taak op. De regelbare weerstand laat een nul instelling toe. Dit moet zonder dat een RF op de ingang aanwezig is. Zie het schema voor de twee weerstanden die een rol spelen.
 • De 15 KΩ laat een instelling voor een volle uitslag toe. Als transistoren volstaan gewone HF transistoren. Om een goede aanduiding van een veld te bekomen is wat handigheid nodig. Via de antenne komt heel wat RF binnen. Uw meetobject moet daarom voldoende groot zijn.
 • De batterij van 1,5 volt verzorgt op een wat eigenaardige manier de voeding.. 
 • Een millamp meter max schaal 1 mA volstaat voor deze toepassing.
 • Verfijning kan als U voorziet in wat selectiviteit door het inbouwen van een afgestemde kring.
 • Men zegt ook van dit soort toestel dat het aperiodisch is omdat er geen frequentie selectie voorzien is.  
 • Bij gebruik van afgestemde kring doe je er goed aan om meerdere mogelijke frequenties te voorzien. U kan dan bij middel van schakkelaar gaan kiezen. De spoel verwisselbaar uitvoeren zoals dat met de grid dip gebeurt kan ook.
 • Afstemming bevordert de duidelijkheid van lezen omdat minder stoorsignalen aanwezig zullen zijn. U kan ook harmonische gaan meten. Het eiken zaal niet eenvoudig zijn zelfs als U niet de werkellijke veldsterkte wenst te meten.
 • Andere verbeteringen zijn mogelijk. Het is zulk soort toestel dat de zelfbouwer veel plezier en ervaring geeft.
Dit toestel is niet zo maar een gadget. Maar wel een aanrader als U van experimenteren houdt.
 Eenvoudig in het principe maar zo verrijkend in de praktijk. Een prima toestel als U aan Uw antennes wil werken, Zoals U al weet of zal weten is het vermogen dat naar Uw antenne gaat niet altijd met een evenredige veldsterkte gepaard. Heel wat mensen denken van wel maar dan zou ook een professionele veldsterkte meter totaal nutteloos zijn, toch?