/b>

Waarom CW ?: Omdat deze mode gewoon leuk is en eens onder de knie een persoonlijke vertaling van zijn kunnen en een persoonlijk prestatie.
Is het trainen moeilijk ?: Neen, een kleuter leert een taal al spelend op de ouderdom van 1 à 3 jaar. Taal is veel complexer dan Morse, dus.
Is de inspanning groot ?: Neen maar moet continue (elke dagen, ook op zondag) één of meer korte periode de training uitvoeren
Het is beter om twee maal 15 min te oefenen dan éénmaal 45 min.

Computer gegenereerde morse groepen werd bewust niet overwogen om te gebruiken. Wiskundig correcte timing werkt verslavend. Jonge , muzikaal gevoelige mensen hebben duidelijk een voordeel. Begin er jong aan en wacht niet tot je pensioen.
We starten direct met een wat hoog tempo maar met langer rusttijden tussen de groepen. Het doel is om het onmogelijk te maken de punten of strepen te gaan tellen want dit werkt zeer contra productief.
Met computer trainen als alternatief mag maar moet niet. Let op verzadiging van je geest, (overdrijving met de bedoeling om sneller te gaan geeft geen resultaat) je leert niets meer bij.
Neem Uw tijd. CW binnen de maand , een frequent gehoorde bluf strookt bijna nooit met de werkelijkheid. Geniet van Uw training.
U zal merken dat gezien de training met de hand geseind en dan opgenomen werd, er een duidelijk accent of tong-val is (om het zo uit te drukken). Ook bij de teksten op het einde merk van de reeks zal je merken dat het seinen zeker niet perfect is zelf hier en daar foutief kan zijn. Dit zal helpen om beter van de verschillende soorten accenten of sein wijzen te kunnen genieten.

De training werd in twee delen gesplitst
Deel 1

Het aanleren van alle tekens . Het is nog te vroeg om een seinsleutel aan te raken (seinen is sneller geleerd dan lezen)..
Memoriseer per groep door het al dan niet luidop zingen van de tekens. Let dat “V” niet te verwarren met “S” en “T” (timing). Van zodra de groep tekens min of meer gememoriseerd zijn kan je op papier gaan noteren.
Er werd geopteerd om met groepen van tekens te werken. Let op, na twee groepen zal voor volgende reeks, beide groepen samengevoegd worden. Een crisis moment, want U krijgt het gevoel niks geleerd geleerd of vooruitgangngeboekt hebt. Doorgaan met de training en zich niks aantrekken van dat gevoel. Het komt telkens in orde. Laat U niet verleiden tot verbeteren van de gelezen tekst. Dit is verloren tijd. U zal snel merken, wanneer het neerschrijven zo goed als foutloos gebeurt. U zal tevens merken dat groepen snel vanbuiten gekend zijn.
Gradueel verhogen we de snelheid.
Een paar raadgevingen:
Zeker voor de wat oudere onder ons moet men niet verbaasd zijn dat de tijd nodig om tekens te herkennen en het schrijven op papier en dit volgens de gave die men heeft, langer kan zijn (reactietijd). Daarom, tracht tijd te winnen door gebruik te maken van een potlood (want potlood schuift beter dan bv een vulpen). Schrijf met ronde letters (geen hoofdletters) Laat het potlood op het papier tot duidelijkwordt dat de groep of woord beeindigd is. Schrijf zo klein als mogelijk maar leesbaar (potlood legt minder weg af). Tracht, maar dat is niet aan iedereen gegeven ,om het gelezen karakter pas nadat het volgende gehoord werd neer te schrijven (één teken vertraging). Om niet afgeleid te worden door het lezen van de reeds genoteerde tekens kan je met linker hand (of rechter voor de linkshandigen) het geschrevene bedekken.

Deel 2 als vervolmaking.
Pas nu is het aangewezen om zelf het seinen te gaan inoefenen. Een automatisch of half automatische sleutel is uit den boze. Gebruik de gewone "pomp".
Verden opnemen van CW zal gradueel leiden tot het oefenen van gewone tekst (veranderlijke timing en lengte van groepen of pseudo woorden en verhogen van nelheid). U zal merken dat ook hier wat frustratie kan ontstaan, maar doorbijten, het probleem is tijdelijk. Zeker in dit deel is het aangeraden aan om bij het decoderen van tekst met de linker hand de reeds neergeschreven tekst af te dekken. U zal dan niet in de verleiding komen om tijd bij het lezen te verliezen. Alle concentratie moet naar de decodering van CW gaat.
Nogmaals, laat U niet verleiden tot verbeteren van de gelezen tekst na de oefening. U kan gerust de klare leesbare tekst eens lezen maar trek er geen besluit uit.

SUCCES ...... ON4AWN Herman

,
Oef, tot slot voeren we tekst in van een klassieke QSO.
Uw diploma ligt klaar....Deze raadgevingen kunnen mogelijk door sommige meer ervaren CW beoefenaars niet onderschreven worden. Zij hebben ook gelijk maar niet iedereen heeft de zelfde gave van de natuur gekregen . U gebruikt deze methode volledig, gedeeltelijk of niet, aan U de keuze. Enkel het eindresultaat is van tel.